About

CERC launch

Onlangs presenteerden prof. dr. Joan Tronto en prof. dr. Carlo Leget hun gezamenlijke initiatief om een internationaal consortium voor zorgethisch onderzoek op te richten.
Zorgethici van over de hele wereld zijn welkom om hieraan deel te nemen.

CercHeader

Het ‘International Care Ethical Research Consortium’ gaat functioneren als een epicentrum waar wetenschappers vanuit alle continenten elkaar kunnen ontmoeten. Het consortium kan worden beschouwd als een:

Clearing house: waar over projectideeën, onderzoeksprojecten of publicaties wordt gesproken, onderhandeld en van waaruit deze gezamenlijk naar buiten worden gebracht

Ontmoetingsplaats: om vrijelijk nieuw ontstane inzichten met collega’s te verkennen en te verbinden, tijdens conferenties en in gezamenlijke publicaties, of om visiting scholarships mogelijk te maken

Kennisplatform: om op systematische wijze kritische inzichten te verzamelen, verbinden en delen met elkaar, met studenten, en met anderen